Charakterystyka Polskiego Związku Karate

0
Share

Karate w dzisiejszych czasach jest coraz częściej wybierana dziedzina sportu zarówno przez młodzież jak i przez osoby dorosłe. Karate jest rozwijającym sportem i posiadającym spory wachlarz zalet. Tymi zaletami, są między innymi obrona w razie ataku. Nie można używać jednak technik karate w codziennym życiu czy dla żartów. Tak jak w większości przypadków i dziedzin sportowych do dziedzin tych zakładane są związki danego sportu. Jeden z nich, jakim jest Polski Związek Karate zostanie opisany poniżej.
Polski Związek Karate jest to organizacja polska, która tworzy strukturę komisji stylu shōtōkan WKF( World Karate Federation). Zgodnie z danymi na rok 2014 związek ten liczy 311 członków, którymi są (197 klubów kyokushin, 103 kluby shōtōkan i 11 związków okręgowych). Siedziba mieści się w Warszawie. Został założony w 2003 roku, a jego Prezesem jest Maciej Sokołowski. Polski Związek Karate został założony w formie stowarzyszenia. Rolą Polskiego Związku Karate jest wydawanie licencji zawodniczych, trenerskie i sędziowskie. Związkowi temu podlega pięć komisji takich jak:
• Techniczna sportu kwalifikowanego,
• Sędziowska,
• Dzieci i młodzieży,
• Sportu masowego,
• Sportu osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący komisji, który sprawuje kontrole nad nadawaniem licencji jest jednocześnie Prezesem Zarządu.
Związek Karate działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może prowadzić swoją działalność także poza granicami kraju. W kontaktach z międzynarodowymi organizacjami i w sprawach biznesowych przyjmować może nazwę Polish Karate Federation. Celem związki jest upowszechnianie i promocja oraz organizacja sportu karate, ochrona praw oraz organizacja działań związanych z sędziami, trenerami i zawodnikami karate oraz pozyskiwanie Funduszy by wypełniać cele statutowe Związki Karate. Zadaniem tegoż związku jest organizacja konkursów o Mistrza Polski oraz Puchar Polski, ustalanie reguł związanych ze sportem karate i jakich mają przestrzegać zawodnicy, sędziowie, działacze itp. Kolejnym zadaniem jest tworzenie lig karate, wychowywanie i nauczanie za pomocą sportu, szkolenie oraz współzawodnictwo w zawodach.
Kolejnymi zadaniami Polskiego Związku Karate są miedzy innymi współpraca z innymi organizacjami w ramach tej dyscypliny sportu, wydawanie oraz cofanie licencji klubom, prowadzenie szkoleń dla trenerów, instruktorów, by w jak najlepszy sposób nauczali zawodników sportowej walki, zasad nie tylko sportu, ale także zasad fair play. Związek jest jedynym reprezentantem polskiego karate w kraju jak i poza granicami kraju.
Jeżeli chodzi o rodzaje członków w tymże związku można ich podzielić na trzy grupy, jakimi są członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający. Członkowie zwyczajni kluby sportowe dotyczące tylko i wyłącznie karate, kluby sportowe posiadające sekcje karate czy inne jednostki, których celem jest nauka, zawodnictwo sportu, jakim jest karate. Członkiem wspierającym może być osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłosi na piśmie w formie deklaracji chęć stałego finansowego lub
rzeczowego wspierania Związku. Prościej rzecz ujmując może być to sponsor, który finansuję ciągle związek bądź wspiera raz na jakiś czas. Zaś honorowy jest to członek, który zasłużył się czymś szczególnym dla związku. Nie musi on, bowiem płacić, składki członkowskiej. Władzami owego związku, są trzy podmioty takie jak Zarząd Związku, Walne zgromadzenia oraz Komisja rewizyjna. Polski Związek Karate jak i inne związki karate mogą dawać nagrody dla instytucji, zawodników trenerów czy innych jednostek związanych z tym sportem. Jeżeli chodzi o czynności dyscyplinarne związku najważniejszym aspektem jest tutaj istnienie Komisji Dyscyplinarnej, która zajmuje się rozstrzyganiem spraw związanych z dopingiem. Może być także taka sytuacja, że związek powoła jednostkę doradczą zajmującą się danym stylem karate, by lepiej zarządzała czynnościami związanymi z tym sportem.
Polski Związek Karate funkcjonuję w Polsce i zrzesza on jednostki z zakresu sportu jakim jest karate. Założony został w celu kontroli nad wszystkimi klubami zajmującymi się tym sportem, ale także, jako instytucja organizujące zawody karate. Polski Związek Zawodowy, a raczej instytucja wchodząca w jej skład eliminuje oszustwa związane z dopingiem stosowanym by być lepszym od innych członków na przykład zawodów. Sport ten jest wymagający jednakże istnieje duża liczba zwolenników i entuzjastów tego sportu. Pozytywnym faktem jest to, że Polski Związek Karate został założony po to by inni uczestnicy mogli się kształcić i rozwijać swoje umiejętności w tym sporcie. Instytucje takie jak Polski Związek Karate czy inne związane ze sportem są jak najbardziej instytucjami wartymi ukazania ich walorów, ponieważ krzewią w młodzieży jak i osobach dorosłych postawę aktywnego stylu życia i daję im dobry sposób na spędzanie wolnego czasu